Sateenkaarisanomat-logo

Mayors for Peace edistää ydinaseriisuntaa

24. kesäkuuta 1982 Hiroshiman ja Nagasakin kaupungin pormestarit kutsuivat kaikkia maailman kaupunkeja ja kansalaisia liittymään yhteistyöhön ydinaseiden hävittämiseksi maailmasta. 7. marraskuuta 2005 liikkeeseen kuuluu 1201 kaupunkia 114 maassa. Suomesta Mayors for Peace liikkeen julkilausuman on allekirjoittanut Maarianhaminan kaupunginjohtaja Ritva Sarin- Grufberg ja europarlamentaarikko Satu Hassi.

Kylmän sodan loppumisen jälkeen ydinaseita on poistettu äärimmäisestä valmiustilasta ja hävitetty. Edelleen on kuitenkin jäljellä noin 30 000 ydinasetta. Perinteisiä ydinasemaita ovat USA, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska ja Kiina. Pakistan ja Intia liittyivät ydinasekerhoon myöhemmin. Israel ei ole myöntänyt eikä kieltänyt virallisesti ydinaseiden olemassaoloa. Pohjois- Korea on ilmoittanut, että sillä on ydinaseita, mutta asiasta ei ole varmuutta. Iranin pelätään pyrkivän ydinasekerhoon mukaan. Lisäksi sotilasliitto Naton ydinaseita on sijoitettu useisiin paikkoihin EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. USA:n voimakkaasti kritisoitu uusi ydinaseoppi sallii ennaltaehkäisevän ydinaseiden käytön maita ja terroristeja vastaan joilla ei ole ydinaseita.

Ydinaseita on siis paljon enemmän kuin Mayors for Peace liikkeessä on kaupunkeja. Vaikka suurin osa maailmasta on sopimuksien nojalla ydinaseetonta vyöhykettä, ja vaikka sadat kansalaisjärjestöt ja maailman kansalaisten ylivoimainen enemmistö kannattavat aseistariisuntaa, ydinaseriisunta tuntuu kovin paljon vaikeammalta palalta poliittisille päättäjille kuin biologisista ja kemiallisista aseista tai maamiinoista luopuminen. Osaksi tämän tiedetään johtuvan aseteollisuuden poikkeuksellisen suurista lahjoituksista poliittisille puolueille erityisesti USA:ssa. Osaksi asiaan liittyy sellaisia myyttejä kuin kauhun tasapaino ja uskomus ydinaseen sotia ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta.

Mayors for Peace liikkeen julkilausumassa todetaan, että kaupunginjohtajina ja lainsäätäjinä meidän tehtävämme on suojella toimivaltamme rajoissa kansalaisten turvallisuutta ja suojella paikkakuntiamme tulevia sukupolvia ajatellen. Ainoa keino ehkäistä ydinaseiden käyttö on hävittää kaikki ydinaseet, niin kuin NPT-sopimuksen VI artiklassa ja kansainvälisen oikeustuomioistuimen neuvoa antavassa, ydinaseiden käytön ja niillä uhkaamisen laillisuutta koskevassa lausunnossa todetaan. Mayors for Peace -järjestö on esittänyt tavoitteen ydinaseettomasta maailmasta vuoteen 2020 mennessä.

Mitä pienen suomalaisen kunnan tai suuren kaupungin päättäjä voisi siis tehdä uhalle jota suuremmatkaan päättäjät eivät ole kyenneet ratkaisemaan? Oikeastaan kysymyksessä ei ole yksi ratkaisu vaan kysymys on riskien tiedostamisesta, ennakkoluulottomuudesta, yhteistyöstä, luovuudesta ja yhteydenpidosta muun maailman kanssa kestävällä tavalla. Suomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla on mahdollisuus allekirjoittaa Mayors for Peace vetoomus ja kutsua myös ystävyyskuntia ja -kaupunkeja tekemään samoin. Eikä se edes maksa mitään. Itse asiassa esimerkiksi Turun ystävyyskaupunki Pietari Venäjällä on jo allekirjoittanut vetoomuksen. Samoin Moskovan kaupunki. Tiedottamisessa ja yhteistyössä onkin yleensä aina parantamisen varaa.

Helsingillä on vain yksi ystävyyskaupunki Sendai Japanissa. Uusien ystävyyskuntien ja -kaupunkien etsiminen ja niiden kutsuminen mukaan Mayors for Peace järjestön toimintaan voisi kuulua osaksi paikallista turvallisuuspolitiikkaa. Asia voisi olla esillä vuosittain pohjoismaisessa ystävyyskaupunkikokouksessa. Osallisuus Mayors for Peace järjestön toiminnassa voitaisiin sisällyttää osaksi kansallista turvallisuuspolitiikkaa ja kestävän kehityksen strategiaa. Mayors for Peace visio ydinaseettomasta maailmasta 2020 voitaisiin kunnissa ja kaupungeissa sisällyttää osaksi kestävän kehityksen ohjelmia.

Maiden väliset ystävyysseurat voisivat edistää tietoisuutta vetoomuksesta. Kaupungeissa, kunnissa, kansalaisjärjestöissä ja kodeissa voidaan tehdä hyvää yhteistyötä turvallisen ja avoimen, lämpimän ilmapiirin hyväksi, joka voi heijastua muualle maailmaan. Mayors for Peace järjestön esittämä uusi Hiroshima-Nagasaki rauhanohjelma voisi tulla tutuksi niin kansanedustajille ja kaupunginjohtajille kuin opiskelijoille.

Jouni Ylinen

Lisätietoa:
http://www.mayorsforpeace.org/

Yhteydenotot Suomessa:
Lääkärien sosiaalinen vastuu ry.
rauhantyöryhmä 041 544 5557

Lääketieteen opiskelija esittelee Hirsohiman kadulla ydinaseen räjähtämiskohtaa ja mitä vaikutuksia ydinaseen räjähtämisellä olisi kaupungissa.

Sateenkaarisanomat 1/2006 (nro 16)