Sateenkaarisanomat-logo

Raunistulan Portti

Asuminen yhteisöissä on yleistymässä. Turun pohjoisen alueen yrittäjät puolestaan ovat esikuvallisesti kehittämässä kaupunginosien "yhteisöä".

Raunistulan ja Pohjolan kaupunginosat erottaa toisistaan Satakunnantie, joka johtaa Raisioon, tuohon isojen myllyliikkeiden keskukseen. Pieni ei välttämättä tänä päivänä ole kaunista, eikä pieni saa ääntään kuuluville.

Kevään 2005 aikana Satakunnantien alkupään yrittäjät ryhtyivät hakemaan tukea toisistaan vaikuttaakseen alueen liikennejärjestelyihin ja kaavoitukseen. Heti alusta alkaen ilmeni yllättävää innostusta ja aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitoon: kiinteistönvälittäjästä seurakuntaan, teatterista apteekkiin, opistosta grilliin. Perustettiin yhteistyöelin RAUNISTULAN PORTTI mottona paikallisen kellosepän Ilkka Salosen sanat: Raunistula- Pohjola on perinteistä kaupunkiseutua, jonka elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä ovat asuminen, palvelut ja liiketoiminta.

Kokoukset ovat seuranneet toisiaan. Vuorovaikutuksen tuloksena on syntynyt n. 30 yrityksen ja yhteisön verkosto, joka on vuoden 2005 kuluessa saanut aikaiseksi oman logon ja yrityskartan, joita käytetään yhteisessä ilmoittelussa ja mainonnassa. Pyrkimyksenä on koko alueen ja palveluiden tuottajien tunnettavuuden lisääminen, parkkipaikkoihin ja liikenneratkaisuihin vaikuttaminen. Erityisen suuren haasteen Raunistula- Pohjolan alueelle asettaa uusi osayleiskaava, joka toteutuessaan laittaa alueen liikennejärjestelyt ja rakennuskannan täysin uusiksi. Raunistulan Portin väki seuraa valppaana, että uudet ratkaisut ovat juuri niin myönteisiä alueelle, kuin suunnittelijat esittävät.

On esiintynyt myös tarvetta kohottaa kaupunginosakuvaa. Alkaessaan 1800-luvulla muodostua työväestön esikaupunkialueeksi Raunistula sai myös levottoman ja vaarallisen maineen tunnusmerkkinä viinanmyynti ja puukkotappelut. Nyt sitävastoin alue on hyvinhoidettu ja suosittua sunnuntaiulkoiluun. Kuvan muuttamisessa auttaa monipuolinen kulttuuritarjonta: teatteri, kansalaisopisto, musiikkikahvila ym. Tiedossa on asiakaspassia, tapahtumia ja teemapäiviä. Kevään 2006 aikana on suunnitteilla alueen yritysten opaskyltit ja Raunistulan Portin juhlavat avajaiset.

Juhani Pörtfors
Kirsti Lindström
Ilkka Salonen
Kirsi Suokas

Modernin "kyläyhteisön" työrukkanen eli toimeenpaneva elin: Ilkka Salonen (Kelloliike Salonen), Juhani Pörtfors (Auralan kansalaisopisto), Kirsi Suokas (Burger Heaven), Kirsti Lindström (Raunistulan apteekki).

Raunistulan asuinkiinteistöyhdistyksessä kuultua

Raunistulan uusi osayleiskaava joka enteilee laajamittaista asutuksen ja liikenteen lisäämistä alueelle, synnytti protestihenkisen kansanliikkeen. Sen seurauksena Ammatttikorkeakoulun sosiaalipuolen opiskelijat ovat tehneet Raunistulan alueella haastattelututkimuksen " vauvasta vaariin". Kyseltävinä olivat Raunistulan päiväkotien lapset, joiden kanssa oli oikein käyty tutustumassa ympäristöön, sekä koululaiset opiskelija-asteelle että asukkaat ihan eläkeikään asti.

Kysymyksinä oli: Mikä on kaunista tai viehättävää? Missä halutaan käydä? Mikä on epämiellyttävää tai vaarallista tai muuten korjattavaa? Mitä toivomuksia oman ympäristön suhteen?

Yleinen mielipide mm asutuksen lisääntymisen suhteen oli hyväksyvä – mutta kohtuudella!

Haastattelututkimus on ainutlaatuista koko Suomessa.

Voimme vain toivoa, että viranomaiset kallistavat sille korvaansa.

Viihtyisä, mielekkääksi ja toimivaksi koettu ympäristö on tärkeä osa ihmiselämän tasapainoa.

Ulla Oksanen

Sateenkaarisanomat 1/2006 (nro 16)