Sateenkaarisanomat-logo

Totuus on unissa ja tarinoissa

"Elämä on pelkkää unta ja tarinaa. Hienoin osa sitä on kaunis uni tai kaunis tarina. Niissä yhdistyvät elämän etsijän perusasiat: rakkaus, kauneus ja totuudellisuus. Rakkaudessa ihminen voi parhaiten olla läsnä ja ymmärtää toista. Kauneuden kokemuksessa kaikki puhe hiljenee. Totuudessa kaikki sanat menettävät merkityksensä. On vain hiljaisuutta, joka pyrkii esille kuvina, unina, satuina ja tarinoina."

Näin kuvaa unien ja tarinoiden merkitystä ihmisen henkisyydelle Olavi Moilanen. Hän on maamme tunnetuimpia unitutkijoita, jota aihetta hän on opiskellut mm. USA:ssa. Väitöskirjassaan hän on jäsentänyt kulttuurien ja sairauksien yhteyksiä. Moilasella on pitkä kokemus terapeuttina sekä itsetuntemus- ja luovuuskouluttajana.

Myös Turun Henkisessä Keskuksessa to 30.11. on teemana uni kalevalaisesta näkökulmasta Olavi Moilasen luennolla ’Pohjalan matka – unien masennuksen matkat pohjalle’. Tämän ja yksityisvastaanottojen lisäksi voimme osallistua Moilasen vetämälle Unista elämänviisautta-kurssille seuraavana viikonloppuna.

Unet syntyvät vapaista mielleyhtymistä. Päivän huolet, toiveet, vaivat ja sairaudet ilmestyvät uniin. Ko. kurssilla käsitellään unien syntyä, tulkinnan perusteita ja tekniikoita elämänlaadun parantamiseksi unien avulla. Unilla ja tunnoilla on piilotajuinen, ruumiillinen tausta.

Uniin tutustuminen rikastuttaa elämää ja mahdollistaa oman henkisen kasvamisen. Tarina parantaa. Se kuljettaa tunneviestejä sukupolvelta toiselle. Erityisesti se voi muuttaa kunkin suvun ja perhepiirin kyvyttömyyden elämänvoimaksi. Ihmisessä muuttuvat tarinaksi sellaiset asiat, joita hän ei kykene elämään tai kohtaamaan. Kaikki luovuus lähtee näistä samoista kuvista.

Olavi Moilanen on julkaissut useita kirjoja unien, sairauksien, satujen ja tarinoiden merkityksestä: Elämän puhuteltavana v.-87, Elämä puhuu v.-91, Hengen kosketus v.-95, Totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa v.-97, Lemmestä rakkauden rauhaan v.-99 ja Unista elämänviisautta v. -02.

Teksti: Kaisu Mikkelä

Olavi Moilanen

"Unissa ihminen on luovuuden lähteillä, yhteydessä oman olemisensa alkukuviin" - pohtii yht.tri Olavi Moilanen.

Sateenkaarisanomat 2/2006 (nro 17)