Sateenkaarisanomat-logo

Muistin parantaminen

Olemme muodostaneet muistimme tehosta käsityksen vertaamalla sitä toisten muistiin jo koulusta asti. Yleisen käsityksen mukaan muisti huononee iän mukana. Muistin ”pätkiminen” on meistä nöyryyttävää. Muistin heikentymiseen ei tutkimusten mukaan kuitenkaan vaikuta niinkään ikä, vaan ennen kaikkea stressi - automaattinen reaktiomme muutoksiin. 70-vuotiaalla voi olla yhtä hyvä muisti kuin 20-vuotiaalla, edellyttäen, että hän käyttää aivojaan eikä ”hättäile” muutosten yllättäessä.

Aivot tallentavat aisti-informaatiota mm. numeraalis-verbaalisesti, lukuina ja sanoina, ja visuaalisina kuvina. ”Huonon” muistin syynä on usein vaillinainen oppi: ”Pänttäämme” vuosilukuja ja tekstiä ja yritämme muistaa tätä abstraktia materiaalia ilman mitään kuvallista tukea. Puutteellisen opetuksen sokaisemina emme opi arvostamaan ja käyttämään kuvamuistia, vaikka se on numero- ja nimimuistia konkreettisempi ja huomattavasti parempi.

Pitkään muistiin valikoidut, emotionaaliset tapahtumat elämästä on talletettu aivoissa samoille alueille kuin unennäön, alitajuisten unelmien, tarpeiden ja pelkojen kuvagalleriat. Muistamme helposti vastaan tulevan ihmisen kasvot ja tiedämme tuntevamme hänet, vaikkemme mitenkään muistaisi hänen nimeään. Meillä on vaikeuksia antaa sanallisia ohjeita eksyneelle autoilijalle, vaikka filmi oikeasta reitistä pyörii silmiemme edessä. Tunnistamme näyttelijän TV:ssä: ”Tuo on se murhaaja siitä toisesta elokuvasta!”

Muisti voi kuitenkin toimia paljon paremmin...Ainoa, mitä tarvitaan on kuvallisen ajattelun systemaattinen valmennus. Kuvien luominen on sukkelampaa kuin sanat, joten oppi on vaivatonta. Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa...

Muistipolku-kurssillamme, jossa sovelletaan Silva©menetelmän visuaalisia harjoitteita, opitaan käyttämään näitä mielikuvituksellisia alueita ja teroittamaan muistia täsmäaseeksi. Esittelemme muistin päätekijät: Kertaus, emootio, mielleyhtymät ja motivaatio. Palautamme kadonneen yhteyden kuvien ja nimien välillä. Uuden, terävän muistin sovelluskenttä? Muistipelin voittamisesta henkiinjäämiseen, alistumisesta itsenäiseen vanhuuteen ja kaikki siltä väliltä.

Riitta Vuorela
Suomen Silva©menetelmän johtaja

 

Sateenkaarisanomat 1/2007 (nro 18)