Sateenkaarisanomat-logo

Reikihoidon vaikutuksia voidaan mitata

Jokaisen hoidon tai muun henkilöön vaikuttamisen perustan ja pääperiaatteen tulisi syvän käsitykseni mukaan olla ”Älä vahingoita! Älä satuta!” Idän perinteinen lääketiede vastaa näihin periaatteisiin. Jokaisen henkilön tulisi toiseen henkilöön vaikuttamisen suhteen omaksua nämä periaatteet. Erityisesti se koskee laajalle levinnyttä Reiki-oppia. Reiki on vanhin, monien muinaiskulttuurien tuntema fyysinen, hengellinen ja henkinen parannuskeino. Sana ’Reiki’ on japaninkieltä. Suomeksi käännettynä se tarkoittaa ”universumin elinvoimaenergiaa”. Tämä sana käsittää kaksi japanilaista kirjoitusmerkkiä (=hieroglyfiä): Rei tarkoittaa: ”maailmankaikkeutta, Alku Henkeä, arvoituksellista voimaa, olemassaoloa.” Ki tarkoittaa: ”elinvoimaa”, siis periaatteessa samaa kuin Chi kiinalaisessa lääketieteessä, ”elämää antavaa voimaa”. Ki tarkoittaa myös ”valoa” kristittyjen ja ”bioplasmaenergiaa” venäläisten tutkimuksissa.

Meillä kaikilla on Reiki-energiaa. Se on meidän oikeutemme syntymästä alkaen. Kuka tahansa henkilö voi laittaa kätensä toisen päälle ja nopeuttaa siten paranemisprosessia siirtämällä energiaa. Reiki eroaa muista parannusmenetelmistä aktivoinneissa, jotka oppilas vastaanottaa reikikurssien eri vaiheissa. Aktivoitu reikihoitaja ymmärtää ikivanhat fyysisen ja henkisen ruumiin hienosäätötekniikat korkeammilla värähtelytasoilla. Chakroina tunnetut energiakeskukset aukeavat ja antavat henkilölle kyvyn kanavoida maailmankaikkeuden elinvoimaa.

Eräs suurin reikin hyödyistä on mahdollisuus itsehoitoon. Aktivoinnin jälkeen on vain keskityttävä reikin vaikutukseen itsessä tai toisessa henkilössä ja energia alkaa virrata kanavan läpi.

Reiki ei ole uskonto, koska se ei sisällä uskontunnustuksellisia symboleja eikä oppeja. Itse asiassa reiki oli muinaistieteissä piilevänä tuhansia vuosia, kunnes japanilainen tohtori Usui taas löysi tämän tiibetiläisoppien mukaisen ”muinaisteknologian”. Noin sata vuotta sitten Mikao Usui kysyi, kuinka on mahdollista, että Jeesus Kristus ja eräät muut suuret opettajat paransivat koskettamalla. Hänen etsintänsä osoittautui pitkäksi ja vaivalloiseksi. Usui kävi läpi sisäisen muutoksen syvässä meditaatiossa Pyhällä Kurama-vuorella. Tuloksena oli hänen kykynsä parantaa itseä ja muita ihmisiä menetelmällä, jonka nimeksi tuli Reiki.

Mitä tämä ilmiö on luonteeltaan fysiikan kannalta?

Elämän perusta Maan päällä on Aurinko. Aurinko lähettää Maahan kaikille eläville ja ei-eläville tarpeellista energiaa.

Alkeishiukkaset, jotka huolehtivat aurinkoenergian siirtämisestä, ovat fotoneja. Riippuen maan asemasta aurinkoon nähden, fotonit saapuvat maahan erilaisissa kulmissa. Maalla on voimakkaita suojaavia painovoima- ja elektromagneettisia kenttiä. Nämä kentät heikentävät maahan saapuvien fotonien virtaa ja siten edistävät elimistömme mahdollisuutta vastaanottaa tarpeellista energiaa. Saadulla energiavirralla on laaja spektri, mutta meidän kehomme on samanlainen niiltä osin, jotka hyväksyvät osan tästä spektristä.

Henkilön kehon perusta on luuranko, joka käsittää joukon toisiinsa yhdistettyjä luita. Luustomme on laajan avaruus- ja aurinkosäteilyn spektrin vastaanottoalue. Riippuen maan asemasta aurinkoon eri päivän aikoina ja eri vuodenaikoina, auringonnoususta auringonlaskuun ja auringonlaskusta auringonnousuun kehomme hyväksyy erilaisen säteilyspektrin, joka heijastuu luuston eri osiin ja elinjärjestelmiin, ja ottaa vastaan tarpeellista energiaa. Luusto ja sisäelinten rakenteet imevät itseensä sitä tai tätä spektrisäteilyä. Tätä spektrisäteilyä kutsutaan elintärkeäksi elämän perusenergiaksi. Mitä tulee vanhaan idän filosofiaan, ihmisen kehossa on kanavia l. meridiaaneja, jotka säilyttävät ja välittävät energiaa. Meridiaaneja on yli 80, mutta perusvastuu kehomme tasapainosta on 12 meridiaanilla. Meridiaanien normaalitila, joka on joko energian ylimäärää tai puutetta, määrittelee ihmisen fyysisen terveydentilan. Meridiaanien tehtävä on koota ja levittää energiaa organismin sisällä. Tehtävä on tarkoin ennalta määrätty aurinko–maa–kuu-rytmijärjestelmiin. Kaikilla näillä kanavilla on toimintaminiminsä ja -maksiminsa samaan kellonaikaan päivällä, kuukausina ja vuodenaikoina; on siis 12 kanavaa, 24 tuntia, 12 kuukautta jne… Nämä rytmit vaihtelevat vuodenajoittain. Joka päivä auringonnoususta auringonlaskuun ja auringonlaskusta auringonnousuun näillä kanavilla on määrätty täsmällinen työrytmi. Mutta meidän elämäntapamme, työmme, perheemme, sosiaaliset kanssakäymisemme, stressi, kokemuksemme ja omat ajatuksemme tuottavat näiden järjestelmien harmoniseen täsmätyöskentelyyn virheellisiä muutoksia ja näin me murramme luonnon meihin rakentamat biologiset rytmimme. Riippuen näiden virheellisten muutosten asteesta aiheutamme itsellemme sairauksia. Senvuoksi terveenä säilymisen perusta on luonnonrytmien noudattaminen. Tietenkään meillä kaikilla ei ole tilaisuutta siihen. Kuten edellä mainitsin erilaiset sosiaalisuhteet, työrytmi ja stressi, ajatustavat, asenteet ja tietämys vaikuttavat meihin suuresti. Näistä seuraa biorytmien vahingoittuminen. Mutta meidän elimistömme on hyvin vakaa. Järjestelmä toimii hyvin hennolla itsesäätelyllä ja sääntelyllä. Jos tapahtuu elämänrytmin muutoksia, elimistö sopeutuu niihin ja rakentaa toimintansa uudelleen. Tämä on ns. elimistömme sopeutumiskykyä. Mutta pitkäkestoiset rytminmuutokset (kuukausia ja vuosia) voivat säätää elimistöämme virheellisesti niin, että se alkaakin toimia epänormaalisti.

Tärkeä rooli terveyden ylläpidossa on ruoalla. Onkin tarpeen miettiä ei vain ruoan laatua, vaan myös ruokien yhteensopivuutta keskenään, ruoan määrää, nauttimistapaa ja vieläpä ruokailupaikkaa. Tärkeä rooli on ruoan monipuolisuudella. Meridiaanien tilasta voidaan saada käsitys kehittämäni laitteen avulla.

Laitteella on mahdollista tarkastella kuinka suuri tämä rytminmuutos elimistössä on eli missä meridiaaneissa on energian puutetta ja missä sen ylituotantoa. Tämä laite rekisteröi reikihoidon vaikutuksen sekä hoidon saajaan että antajaan. Muutos on todennettavissa tietokoneavusteisina diagrammeina, eli laskettujen arvojen mukaisena asteikkona, joka kuvaa meridiaanien energiatason muutoksia ennen ja jälkeen reikihoidon. Tällä laitteella on mahdollista nähdä, onko reikihoidolla vaikutusta meridiaaneihin vai ei. Laitteella nähdään myös mitkä meridiaanit tarvitsevat lisää energiaa. Laitteella voidaan seurata myös ravintolisien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta testattavalle henkilölle. Tämänsuuntainen tutkimustyö alkoi vasta vuonna 2005, mutta arvelen siitä koituvan mielenkiintoisia tuloksia meille kaikille.

Sergej Filippov

Sergej Filippovin luento aiheesta Turun Luontaishoitolassa,
Virusmäentie 9, to 22.2. klo 18.

Sateenkaarisanomat 1/2007 (nro 18)