Sateenkaarisanomat-logo

Elämänkaari ja tunnemuisti

Olen huomannut, että ihminen on kolminaisuus, johon kuuluu keho, mieli ja sydän. Jokainen meistä kantaa omia tuntemuksiaan, jotka tulevat esiin noudattaen elämänkaaren seitsemän vuoden syklejä. Elämänkaaressa ihmisellä on tietyt tapahtumat eri vuosina.

0–7 on fyysinen kehitys - aika, jolloin lapsi tutustuu kävelyyn, syömiseen ja sosiaalisiin tapoihin. Noin seitsemänvuotiaana aloitetaan kouluelämä.

7–14 on ikärupeama, johon kuuluu omien valintojen teko, sukukypsyys ja älyn kehitys. 14–21 on kasvu fyysisesti täysi-ikäisyyteen, oman itsensä hahmottaminen ja tuon identiteetin vaaliminen. 21 ei ole vielä ns. täydenkasvun ikä, vaan ikävuodet 21–28 on kokemuksien kautta oman tahdon löytämistä. Se negatiivinen, mitä olet kokenut lapsena, tulee uudelleen esiin ”kehomuistin” kautta, jotta voisit käsitellä sen uudelleen ja näin muuttaa nuo kokemukset positiivisiksi.

Juuri varhaislapsuuden tapahtumat ovat hyvin tärkeitä. Niitä mielen on vaikea tai mahdoton muistaa. Tuon suhteen kehomuisti on erehtymätön. Keho on kuin valkea kyyhky. Se tuo sinulle viestin oireena tai sairautena, että voisit huomioida asian ja kasvaa ihmisenä. Sairaus on siis mahdollisuus, jos päämääränäsi on onnellisuus.

Ikä 28–30 alkaa olla vasta se, jolloin oma persoonallisuus on kypsä toteuttamaan kaiken opitun ja koetun kautta omaa tahtoaan, ja toteuttamaan sitä käytännössä. 28–35 on sykli, jolloin vahvistuu koettu arvomaailma. Kolmekymmentäkuusi on ikä, jolloin ihminen vasta on aikuinen.Tämä on myös vaihe, jolloin ihminen ei kasva enää fyysisesti vaan kasvu siirtyy enemmän henkiselle puolelle.

35–42 on ikävaihe, jolloin ihminen alkaa antaa eteenpäin hyväksi näkemäänsä elämänkokemusta. 42–49 vuoden iässä ihminen alkaa saada enemmän antamisen kautta, ja uusien kokemuksien omaksumista tärkeämpi on omien elämän kokemusten siirtäminen muille. 49–56 iässä vahvistuu yhteiskunnallinen asema sekä henkisen älyn merkitys saa yhä tärkeämmän roolin.

56–63 on tärkeä ajanjakso. Siihen kuuluu oman henkisen arvomaailman tunnistaminen sekä valmius käyttää sitä. 63 ikävuoden tienoilla ihmisen elämänkokemus on luonut hänestä kokonaisuuden ja hän on valmis poimimaan nuo elettyjen vuosien hedelmät tunnetasolla.

Sykli 63–70 on jälleen fyysinen vaihe, mutta ”kypsemällä tasolla”. 70–77 on taas älyllinen vaihe ”kypsemällä tasolla” jne.

Jokaiseen seitsemän vuoden jaksoon kuuluu omat tärkeät vaiheensa ja kaikki menneisyyden tapahtumat vaikuttavat elettyyn nykyhetkeen. Voit ajatella elämänkulkua talona niin, että perusta on se mitä olet kerännyt 0–18v:n iässä.Hyvälle pohjalle on helppo rakentaa myös terve elämä.

Perimän merkitys on hyvin tärkeä elämänkaaressa. Mitä vanhemmat ja isovanhemmat kantavat, siirtyvät myös heidän lapsiensa tunnemuistiin. Kun haluat tulla tietoiseksi itsestäsi, tutustuminen omiin vanhempiin on sinulle arvokasta tietoa.

Yhteiskunnalla on myös oma elämänkaari.Kuten ihmiseen, niin myös yhteiskuntaan kuuluu fyysinen, älyllinen ja tunteva ajanjakso.Suomessa sodan jälkeen on ollut fyysinen aikakausi. Silloin piti tehdä ruumillista työtä, sillä kaikesta oli pula. Tuolloin äly ja tunteet olivat toisarvoinen asia. Kun pula-ajasta selvittiin, älyllinen toiminta alkoi saada tilaa. Koulutusta ja tiedon keräämistä aletiin pitää tärkeänä ja työn painoarvo siirtyi työnjohtoon. Kun ”hyvinvointi”-yhteiskuntamme alkaa rapistua yli-tietoisuuteen, ahdistukseen ja erilaisiin addiktioihin tuolloin tunteet alkavat vihdoin saada tilaa ja näin alkaakin syntyä uusi ”sielullinen ihminen” ja tunteva yhteiskunta. Tunteva ihminenkin käyttää älyään, mutta se tapahtuu sydämen kautta ja näin se on onnellisuutta rakentava.

Miten sitten mieli toimii?

Mieli on kaksiajakoinen. Kun koet tai vaikka suunnittelet jotain, niin mieli luo aina ääripäät - hyväksymisen ja kieltämisen. Kun aito tunne kielletään niin se muuttuu aina itselle haitalliseksi.

Sydämen kautta tapahtuu vain ja ainoastaan hyväksyminen, sillä sydän on ykseys. Juuri se luo koko maailmasi. Kyse on hyvin yksinkertaisesta asiasta eli siitä miten ilmaiset itseäsi.

Ryhmässä pyrimme löytämään pensaat, jotka estävät meitä pääsemästä sydämien puutarhaan. Ryhmä onkin hyvin voimallinen, sillä yksi voi peilata itseään useamman kanssa, ja yhden avautuminen avaa koko ryhmän.

On hyvä huomioida, että jokaisella meistä on oma rytmi. Jokaisella meistä on lupa olla tunteva hirvi, ja jokaisella meistä on ystävä, joka haluaa metsästää meistä tuon ilon hirven.

Kyseessä on prosessi, joka alkaa siitä, kun sinulla on halu. Halu kasvaa ja halu muuttua sellaiseksi miksi itse tahdot.

Simo Korhonen

Tarkoitus on perustaa säännöllinen Elämänkaari-ryhmä jossa kuunnellaan ja tulkitaan oman kehon viestejä.Tule kuuntelemaan luentoa Turun Henkisen Keskuksen iltaan to 4.10.2007 klo. 18.30.

Sateenkaarisanomat 2/2007 (nro 19)