Sateenkaarisanomat-logo

Ihminen ja ajan muutokset

Kuluneet vuosikymmenet ovat osoittaneet, että ihmisen fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat aikojen saatossa joutuneet yhä enenevässä määrin koetukselle. Mitä ympäristössä ja ajassa sitten oikein on tapahtunut ja parhaillaan tapahtumassa?

Fyysistä hyvinvointiamme rasittavat monet tekijät mm. ympäristön saasteet ja myrkyt, ruoan laadun heikkeneminen lisäaineiden ja monenmoisen käsittelyn seurauksena, veden laadun huononeminen sekä toisaalta myös monet luonnon ulkopuolelta tulevat säteilyt, kuten esim. näyttöpäätteiden, televisio- ja radiomastojen, kännyköiden sekä rakennusmateriaalien säteilyt.

Onhan tunnettua, että ihminen on tottunut tulen, auringon, avaruuden ja maan säteilyihin, mutta kestääkö herkkä ihminen luonnon ulkopuolelta tulevia toisilla aallonpituuksilla vaikuttavia säteilyjä?

Luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen (1921–2007) tutkimusten mukaan ihmisen suojaus- eli torjuntakyky on reilussa sadassa vuodessa laskenut arvosta 100 arvoon 3 ja ympäristön terveellisyyskin näyttää lapsille enää vain arvoa 36, kun se vielä reilut sata vuotta sitten oli arvossa 100.

Jalkasen mukaan ihminen selviäisi aikain muutoksessa, jos hän pystyisi pitämään suojauksensa kunnossa alku- ja hivenaineilla. Näin fyysinen kehomme kestäisi ulkoapäin tulevat rasitteet. Avuksi Jalkanen ehdottaakin koivuntuhka- tai merileväkuuria, jolla heikentynyt suojaus saadaan taas kuntoon.

Keinoja ympäristön parantamiseen etsitään jo aktiivisesti eri foorumeissa ja ihmisten omatunto alkaa pikku hiljaa herätä muutokseen, jossa ihminen osaisi kunnioittaa kaikkia luomakuntia, eikä riistäisi kaikkea vain itselleen.

Sisimmässään jokainen meistä kuitenkin tietää, että paljon muutakin ihmisessä on tapahduttava, että suuremmat muutokset pääsisivät puhkeamaan kukkaan.

Meidän on aika entistä enemmän oppia tuntemaan itseämme ja sitä kautta lähdettävä auttamaan muita heikommassa asemassa olevia. Pienikin hymy tai kaunis sana saattaa olla avaimena suurempaan tietoisuuteen, jonka seurauksena oma ajatustoiminta alkaa kääntyä pikku hiljaa aina vain myönteisemmäksi. Vähitellen hyvät ajatukset ja sanat muuttuvat positiivisiksi teoiksi ja silloin ollaankin jo matkalla kohti korkeampia ulottuvuuksia.

Kun saamme aikain saatossa alemman minämme, oman persoonamme vielä hallintaan ja alamme vähitellen rakentaa siltaa kohti korkeampaa minää, avartuu tajuntamme lopulta siihen suureen muutokseen, johon koko ihmiskunta on vääjäämättömästi menossa tahtoen tai tahtomattaan. Herkimmät ovat jo aistineet jatkuvan muutoksen ja ovat tietoisesti mukana muutoksen tiellä. He ovat nyt tietä näyttämässä ja auttamassa veljiään ja sisariaan valollaan, että kaikki pääsisivät aikain muutokseen omassa tahdissaan.

Olkaamme kaikki majakoita ja näyttäkäämme jo pienilläkin esimerkeillämme, mihin suuntaan haluamme ihmiskunnan ja lopulta koko maapallon kehittyvän.

Tiina Lindholm

Tiina Lindholm

toimisto <ät> eskojalkanen.net
www.eskojalkanen.net

Juha-Pekka Seppälän (Esko Jalkanen Luonnonvoimat ry:stä) luento ”Uusi ajatus löytyy luonnosta” Turun Henkinen Keskus ry. to 3.4.2008 klo 18.30. Katso tapahtumakalenteri.

[Typoja muok. 20.2.2024 -admin]

Sateenkaarisanomat 1/2008 (nro 20)