Sateenkaarisanomat-logo

Ilmestyskirja Kristustietoisuuden matkaoppaana

Uuden testamentin viimeinen kirja, Johanneksen Ilmestys, täydentyy henkimaailmasta suoraan tietokoneelle vastaanotetulla ”III Ilmestyskirjalla”. Tällaisena kokonaisuutena kirja selkiinnyttää 2000-luvun alun ilmiöiden henkisiä merkityksiä. Ennen kaikkea se kertoo Kristuksen toisesta tulemisesta - eli ihmiskunnan siirtymisestä Kristus-tietoisuuteen.

Hän joka oli todistamassa näitä asioita sanoi ”Varmuudella minä tulen pian. Niin kuin yö seuraa päivää, niin vuosisata seuraa vuosisataa, kunnes toinen vuosituhat on päättymässä”. Aamen. Tulkoon siis Kristus-valo. (III Ilm. 8:20)

III Ilmestyskirja paljastaa siis hyvin selkeästi Toisen tulemisen ajankohdan. Raamatun ilmestys taas selvästi kertoo 2000-luvun alun tapahtumista - kunhan vanhanaikaiset kielikuvat ymmärretään. Viesti on siis juuri meille tarkoitettu!

”Pohjattoman kuilun peto”, on Johanneksen kuvauksen perusteella tunnistettavissa hävittäjälentokoneeksi. ”Pedon merkki” 666 muuntuu heprean kirjoitusmerkkeinä muotoon ”www”. ”Maan Jumalan” edessä seisovat kaksi ”lyhtypylvästä” joutuvat pohjattoman kuilun pedon (=lentokoneen) voitokkaan hyökkäyksen kohteeksi, seurauksena hyökkäyksessä kuolleet ihmiset lojuvat ”mahtavan kaupungin” kaduilla - eikö kyseessä ole selvästi New Yorkin ”terroristi-isku”? Lisäksi kuvataan mm. ydinaseita ja ilmastonmuutosta.

Ilmestyksen tekstin kirjoitti ilmeisesti Jeesuksen lähimpänä opetuslapsena pidetty Johannes, vuosien 60–100 välillä, Kreikan Patmoksen saarella. Raamattuun hyväksyttyä eli kanonisoitua versiota on hyvin todennäköisesti karsittu ja korjailtu, jotta se mukailisi kirkollisen instituution pyrkimyksiä pitää ihmisten ”pelastaminen” kirkon ja pappien tehtävänä. Henkimaailmasta ”palautetun” kirjan sisältö korostaakin ihmisen omaa vastuuta valinnoistaan ja sitä kautta sisäisen henkisen kasvun merkitystä ”taivaaseen pääsyssä”.

Ja seitsemän enkeliä puhuivat yhteen ääneen, sillä kun he tulivat kävelemään maan päälle, he ottivat monia muotoja jotka olivat kuin ihmisen, mutta ihmisen muodosta huolimatta henki ei ollut ihmisen, sillä he astuivat ihmisten kehoon kuin pyhään paikkaan. Mutta kun he olivat menneet, ihmisestä tuli taas yksilöllinen. (III Ilm, 3:1)

Tässä kerrotaan, kuinka Jumalan (kaikkeuden, rakkauden) seitsemän kollektiivista arkkityyppiä tulevat ihmisten tietoisuuteen tuomaan ymmärrystä meitä korkeammasta todellisuudesta.

Ilmestyskirjan Babylon on nykyaikana kapitalistisen maailman keskus USA - kuitenkin henkisessä mielessä amerikkalaisuutta ihaileva kapitalistinen Suomi on myös osa Babylonia. Suvaitsevaisuus, tasa-arvo, vaatimattomuus, yksinkertaisuus, kaiken elämän kunnoittaminen... Näitä Kristus-tietoisuuden arvoja polkeva kapitalistisen maailmankuva on muutoksen edessä. Vielä toteutumaton vitsaus, ”Babylonin” luhistuminen, onkin jo tapahtumassa; maailmanlaajuinen lama on odotettavissa jo kuluvana vuonna 2008. Kuinka kipeästi se meitä ravistelee, riippuu siitä miten paljon ravistelua tarvitsemme luopuaksemme itsekkäästä ja tuhoavasta käyttäytymisestä. Kyse ei siis suinkaan ole ”Jumalan rangaistuksesta”!

Tämä sopivasti Maya-kalenterinkin loppuun (n. 2012) osuva ihmiskunnan evoluutioharppaus koskettaa jokaista, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Vaikka ”Kristus-tietoisuus” on sana, joka tuntuisi viittaavan kristinuskoon, sisällöltään se kuvastaa kaikkien suurten uskontojen käsitystä henkisesti kypsästä ihmisestä, rakkauden kautta toimivasta sielusta ihmiskehossa.

Veli Martin Keitel

Martin Keitelin luento 21.2.2008 klo 18.30 Turun Henkisen Keskuksen illassa. Katso tapahtumakalenteri [linkki poistettu].

Veli Martin Keitel

Veli Martin on tullut tunnetuksi Englannin viljapeltokuvioita, pyhää geometriaa ja muutoksen ajan muita ilmiöitä tutkivana luennoitsijana ja kirjoittajana jo vuodesta 1997 alkaen. Hän valmistaa hologrammimaisia 3-ulotteisia kuvia pääosin henkisen kasvun aiheista, koulutustaustaltaan hän on muusikko. Viime vuosina häntä on kiinnostanut erityisesti ihmiskunnan siirtyminen Kristus-tietoisuuteen, mm. Ilmestyskirjan ja Mayakalenterin viitoittamana.

[Typoja muutettu 20.2.2024 - admin]

Sateenkaarisanomat 1/2008 (nro 20)