Sateenkaarisanomat-logo

Mitä on logoterapia?

Logoterapia on wieniläisen neurologin ja psykiatrin, professori Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Viktor E. Frankl joutui toisen maailmansodan aikana vuosiksi keskitysleiriin ja näissä äärimmäisissä olosuhteissa hän alkoi pohtia, mikä saa ihmisen pysymään järjissään, miksi toiset selviytyvät paremmin kuin toiset. Näiden kokemustensa pohjalta Viktor E. Frankl kehitti uuden psykologisen ja psykiatrisen ajattelun teorian, logoterapian.

Nykyihminen kohtaa eri elämänalueilla monenlaisia henkisiä ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysistä ja psykososiaalista pahoinvointia ja häiriötä.Logoterapiaa voidaan soveltaa työelämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa, sosiaalityössä, sielunhoidollisissa keskusteluissa, somaattisessa ja psykiatrisessa hoidossa sekä elämäntaidollisessa ohjauksessa. Näin ollen logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa.

Logoterapian antia mielenterveyteen

Logoterapia määriteltiin 1900-luvulla kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi Freudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian rinnalla. Psykoterapian tavoitteena on inhimillisen kärsimyksen poistaminen tai vähentäminen erityisesti, kun kärsimys liittyy psyykkisiin häiriöihin. Se siis hoitaa pääosin psyykkisellä tasolla. Myös logoterapian tavoite on kärsimyksen poistaminen tai vähentäminen, mutta erityisesti kun kärsimys liittyy henkisen tason ongelmiin, esimerkiksi arvon menettämiseen, olemassaolon turhautumiseen, omantunnon ristiriitoihin ja muihin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Logoterapia työskentelee ihmisen henkisellä tasolla.

Logoterapiassa on myös menetelmiä, joita käytetään pelko- ja pakkoneuroosien sekä psyykkisistä syistä johtuvien masennuksien auttamisessa. Logoterapian suurin anti tänä aikana on vastata käypänä hoitona ihmisten henkisiin ongelmiin ja pahoinvointiin, jotka hoitamattomana tai puutteellisesti hoidettuna voivat johtaa psyykkisiin häiriöihin.

Logoterapia on myös hyvinvointia lisäävää elämänfilosofiaa. Se paneutuu ihmisenä olemisen ongelmiin, vaikeuksiin ja haasteisiin. Elämäntaidolla, ”logoedukaatiolla” voidaan lisätä ihmisen valmiutta selvitä humaanilla tavalla elämän tekemistä kysymyksistä, kuten vastoinkäymisistä, menestymisestä, onnesta ja epäonnesta. Se myös auttaa arvioimaan arvopohjaa ja sen kestävyyttä eri tilanteissa.

Logoterapiasta kertoo lisää Kaija Parviainen Turun Henkisen Keskuksen to-illassa 2.4. [Turun Henkisen Keskuksen ohjelma].

Liisa Kosonen-Sundberg - KM, opettaja, Suomen logoterapiainstituutin toimitusjohtaja

Liisa Kosonen-Sundberg

Suomen Logoterapiainstituutti (2023):  https://logoterapia.fi

Lisätty linkki Suomen Logoterapiainstituutin sivuille ja vanhat linkit poistettu.-admin

Sateenkaarisanomat 1/2009 (nro 22)