Sateenkaarisanomat-logo

Numeroiden avulla itsetuntemukseen

Numerologia on käytännöllinen keino tutustua elämänsuunnitelmaansa. Sen avulla voi tarkastella omaa kasvuaan ja kehitystään hyvin realistisesti eikä asioista tarvitse tehdä turhan mystisiä. Nimiä ja syntymäaikaa tarkastelemalla ja laskemalla pääsee nopeasti kiinni oman elämänsä juoneen.

Numerologiset laskelmat nostavat ongelmat näkyville ja siten niistä voi myös päästä eroon. Omat kyvytkin paljastuvat kokonaisvaltaisemmin, ja jos miettii vaikkapa työn vaihtamista, tulee tietämään sopivan ajankohdan ratkaisulle ja siten eteenpäin meneminen on helpompaa. Ihmisellä on tietenkin vapaa tahto eikä mitään tapahdu ilman omaa lupaa siihen, ja tilaisuutensa voi myös siirtää myöhempään vaiheeseen, jos siihen ei vielä tunne olevansa valmis.

Numerologiassa nimen kirjaimet muutetaan numeroiksi yksinkertaisen kaavan mukaan:


Vokaalien numeroarvot yhteenlaskettuina kertovat tämän elämän pyrkimyksestä eli tavoitteista, joihin parhaimmillaan haluaa yltää. Konsonanteista nousee esiin vaikutelma, jonka haluaa itsestään muille antaa. Kaikki yhteenlaskettuna kertovat minuudesta eli siitä mitä sisimmästä todella löytyy.

Syntymäajan numerot yhteenlaskettuna paljastavat elämänopetuksen ja siinä missä nimen kertomat asiat liittyvät ihanteelliseen minäkuvaan, tässä puhuu enemmän arkinen käytännöllisyys. Syntymäajasta voi laskea jaksoja, jotka voivat olla hyvin konkreettista tietoa elämän erilaisista vaiheista ja jaksoista. Kun katsoo menneeseen, ymmärtää paremmin läpikäydyt koetukset ja onnistumisetkin, sillä kokemuksia voi suhteuttaa lukuihin niin nimessä kuin syntymäajassakin.

Kun nimen ja syntymäajan numerot yhdistetään, esiin nousee kypsyydestä kertova luku ja siihen voi verrata tähänastista toimintaansa ja onnistumistaan, kuin myös sitä, onko lainkaan ottanut elämäntehtäväänsä työn alle. Jos sen on itsepäisesti pitänyt piilossa, näkee selvemmin arjen sujumisen ongelmat ja myös oman innottomuutensa väkinäisiltä tuntuvissa olosuhteissa.

Parisuhteitakin voi selvitellä numeroiden valossa, sillä kun henkilöiden lukuja lasketaan yhteen ja verrataan toisiinsa, nähtäville nousevat yhteiset projektit siinä missä haasteetkin, joihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta suhde toimisi hedelmällisesti.

Numeroita voi käyttää muissakin elämän tilanteissa, tutkien vaikkapa osoitteita ja asuinpaikan energioita lukujen kautta. Jos harkitsee muuttoa, uusi osoitenumero näyttää tietä tulevaan ja voi vähän ennustaakin, mitä tuleman pitää. Kun jokin elämänvaihe tulee tiensä päähän, uusi osoite nostaa esiin uudet energiat ja mahdollistaa kehityksen niin henkisessä mielessä kuin käytännön arjessakin.

Unien tulkinnassa luvut kertovat omaa kieltään, sillä nähtyjä numeroita ja nimien laskelmiakin voi tulkita ja selventää siten unen merkitystä. Numerot ovat mukana jokaisen ihmisen elämässä ja itselleen tekee palveluksen, kun kiinnittää niihin huomiota ja poimii viestit helpottaen siten elämäänsä. Kun luvuista tulee tietoiseksi, silmät avautuvat näkemään enemmän ympärillään tapahtuvia asioita ja tasapaino lisääntyy tiedon myötä.

Vuonna 1994 hankin ensimmäiset tarot-korttini ja siitä käynnistyi halu oppia henkisiä taitoja muullakin tavalla. Olen kirjoittanut kirjan ”Numerologiaa rautalangasta” ja se on syntynyt vuosikausien tutkimisen ja tilastojen laatimisen avulla sisältäen selkokieliset ohjeet numerologiasta ja sen oppimisesta, eikä aihe ole kenenkään ulottumattomissa, jos vain itse on kiinnostunut tarttumaan tilaisuuteen oppia uutta. Olen myös laajentanut numerologian käsitettä kehittäen laskutapoja syvällisemmiksi, joten myös pidemmälle ehtineet saavat uutta haastetta tutkia asioita.

Työhöni kuuluvat myös tarot-korttien sekä unien tulkinnat. Pidän näistä kolmesta aiheesta kursseja ja luentoja henkilökohtaisten tulkintojen ohella.

Lisätietoa löytyy kotisivultani www.airioja.fi . Sieltä voi katsoa numeroiden merkitykset ja aloittaa oppimisen saman tien.

Airi Oja

Airi Oja

Sateenkaarisanomat 2/2009 (nro 23)