Sateenkaarisanomat-logo

Vihkimyksen polku

Vihkimyskäsite on noussut viime aikoina yleiseen tietoisuuteen mm. sen johdosta, että tämä henkinen kehitysprosessi on yleistynyt aikakausien vaihtuessa kalojen kaudesta vesimieskauteen – tarkan ajankohdan ollessa vuonna 2012. Uudet energiat heijastuvat ihmiskuntaan aikaansaaden uuden kulttuurin ja sivistyksen sarastuksen. Tämä energia tulee Siriukselta auringon ja planeettojen kautta. Tässä uudessa kulttuurissa – mestari Djwal Khulin mukaan – seremoniallisuuden ja rituaalin seitsemäs säde/energia/ voima tulee voimistumaan ja kuudennen omistautumisen ja idealismin säteen heikentyessä. Kuudes säde/ energia on johtanut kansakunnat nationalismiin ja separatismiin. Seitsemäs säde tulee tuomaan mukanaan synteesin, globalisaation, ryhmähengen ja palvelun ihanteen. Henkinen hierarkia on nyt lähempänä kuin koskaan. Tästä keskuksesta virtaava valo ja rakkaus sekä hyvä tahto tulevat elävöittämään ihmisten mieliä ja vahvistamaan sydämiä. Planetaarinen keskus, Shamballa, tulee myös lähettämään energiaansa meille. Tämä kaikki valmistaa Kristuksen toista tulemista – missä muodossa se sitten tapahtuukaan.

Teosofisessa ja esoteerisessa kirjallisuudessa esiintyy henkinen käsite nimeltä vihkimystie, joka jakaantuu kolmeen vaiheeseen: Kokelaan, oppilaan ja vihkimyksen polkuihin. Kysymyksessä on tietoisuuden ja valaistumisten prosessi, joka saa voimansa ylhäältä virtaavasta korkeammasta rakkaudesta – eli toisen säteen, rakkaus – viisaus säteen, vaikutuksesta. Tämä rakkaus ei koskaan lopu ja tämä johtaa ihmisen tietoisuuteen, valoon ja palveluun. Vihkimysten läpikäynyt ihminen alkaa ymmärtää suurta suunnitelmaa. Hän joutuu luopumaan ja purkamaan karmaa. Kysymys ei ole pelkästä ymmärtämisestä, vaan elämästä ja kuolemasta. Aika kuvaavaa onkin teosofille se, että kun hän alkaa tutkia totuutta, hän päätyy kuoleman tutkimiseen. Pyrkijän ja kokelaan on poistettava harhat, muuten hän eksyy. Päämääränä on rauha, tasapaino ja vapaus. Ja kaikessa tässä motiivi pyrkimyksille on tärkeä. Ellei se ole puhdas – ei kannata yrittää ja pyrkiä vihkimyksiin.

Kokelaan polku avautuu ihmiselle silloin, kun hän menettää kiinostuksensa maallisiin asioihin ja alkaa kaivata syvempää totuutta. Hänellä herää tällöin kaipuu kotiin isän luo. Tässä vaiheessa ihminen muuntaa elämäntapansa paremmiksi. Hän alkaa huolehtia kunnostaan ja terveydestään sielun asuntona. Ihminen alkaa kehittää itseään ihmisenä ja lähimmäisenä. Hän ymmärtää motiveitaan ja alkaa palvella suurempia kokonaisuuksia. Kokelaan polkua kutsutaan myös puhdistuksen poluksi/ tieksi, jossa fyysistä, astraalista ja mentaalista tasoa puhdistetaan.

Hyväksytyn oppilaan tehtävänä on palvella ihmiskuntaa ja toimia yhteistyössä mestareiden ja Jumalan kanssa - toimia heidän työtoverinaan. Tämä vaatii luonnollisesti lukemattomia inkarnatioita. Hän tietää jo tällöin, kuka hän on sieluna ja mikä on elämän tarkoitus. Oppilas osaa tässä vaiheessa erottaa sielunsa persoonastaan ja alistaa persoonansa sielunsa käyttövälineeksi. Tämä ei ole vaivatonta, vaan aiheuttaa monia kriisejä ja koettelemuksia. Tässä muuttumisvaiheessa ihminen tietää olevansa kuolematon sielu.

Vihkimyksen polku kasvaa esiin oppilaan polusta ilman jyrkkää rajaviivaa samoin kuin kokelaan polku seuraa pyrkijän polkua. Vaikka ihminen olisi ollut edellisessä elämässä vihitty, hänen täytyy toistaa edellisten vaiheitten kokemukset päästäkseen eteenpäin tietoisuuden prosessissaan. Tämä siksi, että tässä uudessa inkarnaatiossa hänellä on uusi mentaalikeho, jonka on tämä tieto ja kokemus saavutettava. Tosin tämä prosessi sujuu nopeassa tahdissa. Tätä vaihetta kutsutaan myös kirkastusvaiheeksi, jossa opimme tietoisesti käyttämään tahtoamme. Muotomme kirkastuu ja alamme heijastaa korkeampia energioita. Tässä vaiheessa kundaliinienergia herää ja erottelukyky paranee. Todellinen vihitty on tietoinen jumalaisesta suunnitelmasta.

Vihkimys/ initiaatio tulee sanasta ”in”/ sisään ja ”ire”/ mennä ja se tarkoittaa astua sisään johonkin, tässä tapauksessa henkiseen elämään, aloittaa uusi henkinen elämä. Todellinen vihkimys ei ole sidoksissa liittymiseen johonkin järjestöön tai veljeskuntaan, vaan se on liittymistä henkisessä mielessä Taivasten Valtakuntaan – liittymistä Taivasten Valtakunnan kansalaiseksi ja henkisen Hierarkian jäseneksi. Vihkimys on “virtaan asettumista”. Se on rakkauden vastaan ottamista ja tietoisuuden laajentumista, johon liittyy vastaanottokyky korkeammille värähtelyille. Todellinen vihkimys on mahdollista vasta kun mieli ja tahto ovat yhdistyneet ja ihminen on saavuttanut persoonallisuuden integraation mikä tarkoittaa sitä, että hänen tahtova, ajatteleva ja fyysinen olemuksensa toimivat harmonisena kokonaisuutena. Persoona tulee tietoiseksi sielustaan. Tässä prosessissa meditaatio on tärkeätä.

Vihkimys otetaan aina mentaalisella ja sitä korkeammilla tasoilla eli buddhisella ja atmisella tasoilla. Vihkijänä toimii 1. vihkimyksessä oma sielu ja korkeammissa vihkimyksissä Kristus tai Sanat Kumara. Jokainen vihkimys aktivoi eri tsakroja avaten niitä. Ihmisen ns. lootuskukan terälehdet (kausaalikeho) avautuvat ja alkavat värähdellä. Tämä on nähtävänä mm. sädekehänä pään ympärillä. Jokainen vihkimys lähentää ihmistä hänen omaan sieluunsa. Korkeammissa vihkimyksessä tämä yhteys ulottuu aina monadiselle tasolle. Vihkimysten tarkoituksena on tehdä ihminen tietoiseksi:

• Omasta sielusta ja sen yhteydestä muihin sieluhin.
• Monadista ja siten yhteydestä muihin monadeihin.
• Yhteydestä Logokseen.

Tämä merkitsee samalla ryhmätietoisuutta. Vihitylle sielun kuolemattomuus ei ole enää uskon, vaan tiedon asia. Se on sisäinen kokemus. Vihkimys sallii pääsyn henkisen hierarkian jäseneksi. Tämä edellyttää vapautumista kaikesta siitä, mikä persoonaa rajoittaa ja vangitsee. Vihkimykseen liittyy myös seremonia, mutta se ei tapahdu fyysisellä tasolla.
Vihkimys on erittäin vaikea saavuttaa ja se vaatii kaikkien voimien aktivoimista. Se on kovaa työtä ja jatkuvaa ponnistelua – lujaa tahtoa ja hellittämätöntä henkistä elämää. Sai Baba on sanonut, että vihityksi tullaan ainoastaan olemalla antamasta periksi. Meditaatiolla oppilas rakentaa käyttövälinettään ja vahvistaa eetterikehoaan. Ajatukset on täytettävä jumalaisilla ajatuksilla, itsekkäät pyyteet on unohdettava ja persoona on uhrattava kokonaisuuden hyväksi.

Ensimmäinen vihkimys:
Syntymä/ Siunauksen vuori/ Kristuslapsen syntyminen sydämeen.
7. säde, seremoniallisen rituaalin säde vaikuttaa tässä vihkimyksessä. Se auttaa ihmistä muuttamaan fyysistä tasoaan.
Kyseessä on fyysisen tason prosessi.

Toinen vihkimys:
Kaste.
6. säde, idealismin, omistautumisen ja palvonnan säde vaikuttaa tässä vaiheessa.
Kyseessä on tunnetason prosessi.
Jumalainen rakkaus paljastuu kaikessa loistossaan.

Kolmas vihkimys:
Kirkastus/ Kirkastuksen vuori.
5. säde, konkreettisen tiedon säde on toiminnassa.
Mentaalitason prosessi.

Neljäs vihkimys:
Luopuminen/ Ristiinnaulitseminen. Uhri/ Pyhitys.
4. säde, konfliktin kautta kauneuteen ja harmoniaan johtava säde.Buddhisen tason prosessi.

Viides vihkimys:
Paljastus.
1. säde, tahdon tai voiman säde.
Atminen taso.

Kuudes vihkimys:
Päätös.
3. säde, aktiivisen älyn säde.
Monadinen taso.

Seitsemäs vihkimys:
Ylösnousemus.
2. säde, rakkaus-viisauden säde.
Logoksen taso.

Aslak Larjo
Ruusuristiläinen teosofi ja Alice A. Bailey Yhdistys ry:n puheenjohtaja.

Aslak Larjo

Sateenkaarisanomat 2/2009 (nro 23)