Sateenkaarisanomat-logo

Luontoyhteyden löytäminen

Onnellinen on sellainen henkilö, joka voi asua maaseudulla tai sen tuntumassa ja joka vielä tuntee luonnon ja sen voimat veljekseen, kunnioittaa luontoa sen kaikissa muodoissaan ja voi siten elää eräällä lailla osana luontoa.

Nykyajan elämänmeno kaikkine stresseineen voi kuitenkin helposti ohjata ihmisen pois luontoyhteydestä. Kaupunkiympäristön rasitukset saasteineen ja meluineen, kuolleet asfalttitiet, luonnonmukaisuutensa ja harmoniansa menettäneet kaupunkipuistot ja kovatahtisen työn erilaiset vaatimukset saattavat etäännyttää kaupunkilaisen helposti luonnosta ja sen yhteydestä. Myös erilaiset paineet niin perheen kuin lähipiirinkin taholta vievät helposti kaiken ajan, jolloin omaehtoisen herkistymisen ylläpitämiselle jää entistä vähemmän aikaa.

Miten luontoyhteydestä saisi taas jollakin lailla kiinni, miten luontoyhteyttä voisi vaalia, tuntea tai kokea? Kesä- tai talvilomilla koetut luontoyhteydet niin maalla järven tai meren rannalla, kuin myös Lapin korkeissa energioissa auttavat hetkittäin pysähtymään ja herkistämään aisteja. Silloin ihminen huomaa rauhoittuvansa ja saavansa paremmin yhteyden luontoon.

Kuitenkin jotain konkreettisempaakin löytyy, kunhan hieman herkistää aistejaan ja lähtee vaikkapa metsään tai rannalle avoimin ja herkistynein, hieman ihmettelevin ja odottavin mielin. Minkälaisia voimia sitten luonnosta löytyy?

Olemme kalevalaista kansaa, tiedostimmepa sen tai emme. Yhteytemme alkoi jo muinaiselta Atlantikselta, siellä kuitenkin yhteydet olivat astraali- eli tunnetasolla. Luonnosta löydämme myös kalevalaisia voimia. Nämä voimat ovat aina olleet odottamassa käyttäjäänsä. Aina emme vain tiedä, että kyse on yleensä bioenergian eli elämänvoiman saamisesta. Siten pelkkä puun halaaminen jättää voiman puolitiehen.

On uskomatonta, että puiden lisäksi, myös esim. isohkot horsma- ja luonnonvattukasvustot antavat voimaa. Samoin voimaa voimme saada maasta, tulesta, kivistä, kannoista ja kummuistakin. Eikä pidä unohtaa vesistöjenkään ihmeellisiä kalevalaisia voimia. Miten saamme nämä voimat käyttöömme? On hyvä tietää, että voimaa siirtyy vain pyydettäessä.

Kasveilta voimaa

Puhtaassa luonnossa on kaikella kasvikunnalla oma voimansa tehtävänsä mukaan. Isohkolta horsmakasvustolta, jonka bioenergia- eli elämänvoimakenttä ulottuu yleensä n.10 metrin päähän, ja jos paikalla on louhikkoa on sen bioenergiakenttä 1-2 m laajempi, saat voimaa seuraavin sanoin: Pyydän tältä horsmakasvustolta voimaa. Kiitos.

Isohkolta luonnonvattukasvustolta, jonka Be ulottuu yleensä n. 15 metrin päähän, ja jos paikalla on louhikkoa on sen Be 1–2 m laajempi, saat voimaa seuraavin sanoin: Pyydän tältä vattukasvustolta voimaa. Kiitos.

Maasta, kivistä, kannosta ja kummusta voimaa

Periaatteessa voimaa saa kaikkialta, kun sitä pyydetään. Nämä kohteet suodattavat voiman sopivaksi. Valitse kohde, jolta haluat voimaa ja sano: Pyydän tältä __________ (esim. jokin maa-ala, kivi, kanto tai kumpu) voimaa. Kiitos.

Pyynnön jälkeen ole paikalla 5 minuuttia, sitten uusinta 10 minuutin jälkeen yli 10 metrin päässä olevassa paikassa. Pyydän tältä __________ (esim. jokin maa-ala, kivi, kanto tai kumpu) voimaa. Kiitos. Jatka toistoja samalla tavalla yhteensä 10 kertaa päivässä eli vielä 8 kertaa.

Tulelta voimaa

Tuli on elävän luonnon puhdistaja. Tulen arvo on kasveista, turpeesta ja puuhiilestä 10. Palaessa bioenergiaa vapautuu ja pyynnöstä sitä saavat lähellä olevat. Takan tulen vaikutusalueelta (n. 4 m) saat voimaa seuraavin sanoin: Pyydän takan tulelta bioenergiaa. Kiitos.

Juhannuskokon vaikutusalueelta (n.15 m) saat voimaa seuraavin sanoin: Pyydän juhannuskokon tulelta bioenergiaa. Kiitos. Myös rakovalkean, kamiinan, kiukaan ja tervahaudan bioenergiat ovat samalla lailla ohjattavia – kuten myös sytytettyjen kynttilöiden (4 kpl) nurkkapöydässä.

Puulta enemmän voimaa

Olemme tottuneet siihen, että metsäpuumme luovuttavat pyydettäessä välittämäänsä voimaa käyttöömme. Havumetsävyöhykkeen alueella kaikilla puilla on suunnaton sienirihmasto juuriensa jatkeena vettä ja ravinteita hankkimassa. Samoin näiden käytössä on maasäteilyverkosto.

Männyltä tai kuuselta pystytään pyytämään ihmiselle tai eläimelle voimia ilman sen kummempia seremonioita. Kaikki edellä mainitut ohjeet toimivat kaikilla vilpittömillä ja luontoon myönteisesti suhtautuvilla etsijöillä.

Tämän seuraavan ohjeen toteuttamiseen tarvitaan hieman enemmän henkistä käynnistysvoimaa eli henkistä voimaa. Voimat jotkut ovat saaneet joko edellisen elämän hyvillä töillä ja nyt nämä uinuvat voimat vain herätetään, kun tietoisesti niitä ryhdytään käyttämään. Toinen vaihtoehto on luonnon salaisten voimien kurssin käyminen (www.eskojalkanen.net), jolloin saadaan menneisyyden puhdistuksen myötä tarvittavat voimat käyttöön. Kuka tahansa, ei kuitenkaan negatiivinen henkilö, voi välittää itselleen bioenergiaa eli elämänvoimaa, kun vain henkinen voima riittää. Voimaa voidaan pyytää tukevalta männyltä tai kuuselta seuraavalla tavalla, kun menet puun juurelle ja keskityt ja sanot: pyydän itselleni niin paljon bioenergiaa kuin on mahdollista. Kiitos. Parin viikon jälkeen voit pyytää bioenergiaa uudelleen, jos tunnet lisävoiman tarvetta.

Vedestä voimaa

Kun vesi liikkuu, se kerää itseensä ilmaa. Tästä ilmasta irtoaa voimaa, bioenergiaa, joka leviää ylös ja molemmille sivuille. Koskipaikoissa vedellä on myös runsaasti liike-energiaa, mikä näkyy voimakentän laajentumisena. Tämä vesistön voima voi olla jatkuvana vaikuttajana muutaman prosentin verran. Myös järvestä ja merestä voidaan saada bioenergiaa. Henkisen käynnistysvoiman tarve on vähintään 20 m. Kun järvestä tai merestä halutaan voimaa, tulee veden syvyyden sillä kohtaa olla vähintään 1 metri ja veden on oltava kirkasta järvi- tai merivettä. Lampikin voi tulla kysymykseen, mikäli se ei ole kovin pieni ja metsän ympäröimä. Henkilön tulee olla veden sisässä, esim. kelluen, jos osaa. Myös verkkainen uinti on hyvä. Voimaan saadaan pyytämällä: pyydän voimaa vedeltä. Kiitos.Voiman virtaus loppuu automaattisesti. Laiturilla makaaminen ei tuota voimia, eikä myöskään minkään keinomateriaalista tehdyn ”kumipatjan” päällä lojuminen.

Toivon, että mahdollisimman monet lähtisivät koettelemaan edellä mainittuja käytännön ohjeita. Oman kokemuksen kautta voi itse todeta, pitävätkö edellä annetut ohjeet paikkansa. Kun ensin saa omakohtaisia kokemuksia luonnosta, alkaa koko luontoyhteys vahvistua ja samalla saattaa syntyä aivan uudenlainen halu lähteä kulkemaan henkistä tietä. Silloin avautuvat paremmin omat yhteytemme ja meistä itsestämme tulee majakkapuita, jotka välittävät bioenergiaa kaikille tarvitsijoille. Näin luonto on taas toiminut meidän oppaanamme, josta lausun Luojalle suuret kiitokseni.

Tiina Lindholm
luonnon salaisten voimien asiantuntija, THM
toimisto [ät] eskojalkanen.net

Tiina Lindholm

Sateenkaarisanomat 1/2010 (nro 24)